CHIRURGICKÁ AMBULANCIA
V KOMÁRNE

Profesionálne ošetrenie
bez potreby
hospitalizácie

odbornÁ starostlivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami a úrazmi

map
Ordinačné hodiny - Rendelés

Pondelok - Hétfő
7.00 - 14.00
Utorok - Kedd
15.00 - 19.00
Streda - Szerda
7.00 - 14.00
Štvrtok - Csütörtök
7.00 - 14.00
Piatok - Péntek
7.00 - 14.00
chiram botox

CHIRAM, s.r.o.
Ulica práce 7
945 01 Komárno

chiram botox

+421 (0)903 769 341
+421 (0)35 77 13 123

chiram botox

csekes@chiram.sk
csekes@yahoo.com


(c) Chiram. s.r.o.

Odborná starostlivosť chirurgických ochorení a úrazov

Chirurgická ambulancia CHIRAM s.r.o. v
Komárne ponúka nasledovnú ambulantnú starostlivosť:
CLOSE
Operácie v rámci jednodňovej chirurgie a v rámci hospitalizácie

Všetky operácie v rámci všeobecnej chirurgie v rozsahu atestácie II. stupňa na lôžkovom oddelení, podľa diagnóz aj vo forme jednodňovej chirurgie.

Laparoskopické výkony:


CLOSE
KONTAKTMAP