Jednodňová chirurgia

Na  našom pracovisku CHIRAM s.r.o. vykonávame všetky operácie všeobecnej chirurgie v rozsahu atestácie II. stupňa  vo forme jednodňovej chirurgie.

Jednodňová zdravotná starostlivosť (JZS) znamená pre pacienta ideálny spôsob chirurgickej liečby pre  vybrané operačné zákroky, pri ktorých pacient zostáva len nevyhnutnú dobu v zdravotníckom zariadení po zákroku, maximálne 24 hodín. Do režimu JZS sú zaradení pacienti podľa zdravotného stavu po konzultácii a súhlase anestéziológa. Pacientov s pridruženými ochoreniami zvyšujúce riziko zákroku operujeme v rámci hospitalizácie.

Najčastejšie zákroky  v režime jednodňovej chirurgie:

 • Laparoskopické výkony:
        o   operácia žlčníka, žlčových kameňov a polypov
        o   operácie pruhov brušnej steny – hernie:
                –  slabinové pruhy,
                –  pruhy v jazvách po predchádzajúcich operáciách,
                –  pupočné pruhy
        o   diagnostická laparoskopia pri nevysvetliteľných bolestiach v dutine brušnej
             (pelvic pain syndrom)
        o   laparoskopické uvoľnenie zrastov dutiny brušnej

           o   operácia „slepého čreva“ – appendektomia  pri chronickom zápale

Priebeh operácie hernie - pruhu

Prezrite si našu ambulanciu CHIRAM v Komárne