Termín vyšetrenia si môžete rezervovať na tel: +421 (0)35 77 13 123

Celotelová diagnostika znamienok
Automatizované celotelové mapovanie znamienok

Fotofinder  ATMB II  (Automated  Total Body Mapping) je revolučný diagnostický prístroj vyvinutý nemeckou firmou  Fotofinder v spolupráci s dermatologickými klinikami a profesormi z celého sveta s využitím databázy niekoľko miliónov vyšetrení za posledných 10 rokov. Tým sa dosiahla vysoká presnosť diagnostiky, prístroje sú celosvetovo prepojené a využívajú umelú inteligenciu vďaka ktorému sa stále vyvíjajú až do dokonalosti.

Pomocou veže ATMB je možné precízne zmapovať kožné útvary po celom tele a kvalifikovane rozhodnúť o ďalšom správnom postupe eventuálne o nutnosti odstránenia. To všetko iba za niekoľko minút.

Tento revolučný prístroj je zárukou nemeckej technológie, ktorá zodpovedá najnovším ISO normám a štandardom (ISO 9001:2008). Prístroj mapuje znamienka v priestore, porovnáva ich v čase i vo fluorescenčnom poli, čo umožňuje včasné odhalenie kožných karcinómov, malígnych melanómov.

Na Slovensku sme toho času jediní, čo disponujeme najmodernejšou verziou prístroja Fotofinder ATMB II.

Prednosťou tohto vyšetrenia je nasnímanie celého povrchu kože čím sú pokryté všetky pigmentové lézie naraz, v jednom čase. Nesústredíme sa iba na jedno znamienko, či lokálnu oblasť, ako je tomu pri klasickom vyšetrení ručným dermatoskopom.

 

Proces vyšetrenia

Pacient sa postaví pred prístroj na ktorom je umiestnená pohyblivá kamera. Následne začne proces snímkovania celého kožného povrchu (tzv. total body mapping), ktorý sa vykonáva v presne vyznačených pozíciách, tak aby bol nasnímaný celý povrch kože. Celý proces je jednoduchý a trvá krátko. Na záver je zachytený každý pigmentový útvar na koži. Pri vyšetrení nie je vyžarované žiadne negatívne žiarenie na organizmus, preto vyšetrenie môže podstúpiť každá osoba, vrátane detí a tehotných žien.

V ďalšom kroku je potrebné vyhotoviť detailné snímky mikroskopickej štruktúry jednotlivých znamienok vo vysokom rozlíšení. Špeciálne vyvinutý softvér, pod kontrolou lekára, vyhodnotí skóre rizika malignity – zhubnosti jednotlivých znamienok.

Na základe dermaskopického vyšetrenia je možné pacientovi odporučiť odstránenie znamienka chirurgicky či laserom. Podľa zistených diagnóz sa vykoná odporučený zákrok vo vopred dohodnutom termíne.

Všetky vykonané mapovania kože sú automaticky uchované v pamäti počítača a pri každej následnej kontrole sú automatickou softvérovou analýzou okamžite porovnávané s novými snímkami. Na zmenu znamienok, či objavenie nových nás systém automaticky upozorní farebným označením.

Žiadne znamienko nám neunikne.

Celková dĺžka vyšetrenia závisí od počtu znamienok. Zvyčajne sa doba vyšetrenia pohybuje do 30 minút, pri veľkom počte sa môže predĺžiť (od 30 do 60 minút). Z toho samotné naskenovanie kožného povrchu (body mapping) trvá približne do 10 minút.

Cena vyšetrenia týmto revolučným prístrojom je 80€. Pri príležitosti Európskeho dňa melanómu, ktorý sa oslavuje počas celého mája sme si pre vás pripravili špeciálnu zľavu 10€. Konečná cena tohto vyšetrenia len počas mesiaca máj je teraz 70€.

Rezervujte si termín vyšetrenia

Termín vyšetrenia si môžete rezervovať prostredníctvom formulára nižšie prípadne telefonicky na tel: +421 (0)35 77 13 123