Operácie prietrží (pruhov)

Vo  všeobecnosti  preferujeme na našom pracovisku laparoskopický prístup – menej  bolestivý pooperačný priebeh s rýchlejším zotavením a kratšou pracovnou neschopnosťou.  Laparoskopické  operácie  pruhov vyhovujú viac  trendu  „tension-free“ plastík – plastiky  bez  napätia.

Lokalizácia môže  byť  v  slabinách,  v pupku, v nadbruší alebo  často v jazvách  po predchádzajúcich operáciách brušnej dutiny. Rizikom neriešeného pruhu je zaškrtenie obsahu pruhu. Môže  dôjsť  k poruche  cievneho zásobenia orgánu vo vaku pruhu, zápalu, črevnej  nepriechodnosti s odumretím steny čreva a život ohrozujúcim komplikáciám.

Liečba  je  výhradne  operačná. Prietržové pásy neriešia situáciu, odporúčame len u pacientov  s vážnymi pridruženými ochoreniami a vysokým rizikom anestézy.

Operácie vykonávame  v režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti v celkovom alebo miestnom znecitlivení. O spôsobe operácie a anestézy rozhoduje chirurg v spolupráci s  anesteziológom po dohovore s pacientom.

Sú dva základné typy operácií:

  • klasická, otvorená operácia z vonku
  • laparoskopická operácia – pomocou kamery a špeciálnych nástrojov zavedených do brušnej dutiny cez 5 a 10mm rezy.
  • Pri oboch metódach sa používajú syntetické, čiastočne vstrebateľné sieťky. Pri malých pupočných pruhoch, malých slabinových pruhoch u žien a všeobecnosti u detí sa sieťka  nepoužíva.

Slabinový pruh

Slabinové pruhy riešime laparoskopicky metódou TAPP (laparoscopic transabdominal pre-peritoneal procedure). Cez 5mm rez špecialnou ihlou nafukujeme brušnú dutinu oxidom uhličitým, tým sa vytvára prehľadný terén k operácii z vnútra. Následne zavádzame 5mm hrubú optiku-kameru, pracovné inštrumenty cez 5 a 10mm rezy. Vak pruhu sa vtiahne do brušnej dutiny, sieťkou sa prekryje otvor na brušnej stene. Sieťka sa vkladá medzi svaly a nástennú pobrušnicu, čím zaručíme, že sieťka nie je v kontakte s črevami. Zákrok v priemere trvá 60 minút.

Otvorená metóda sa volí v špecifických prípadoch :

  • zrasty po predchádzajúcich operáciách, operáciách v oblasti panvy
  • kontraindikácii celkovej anestézy
  • odmietnutie laparoskopie pacientom
Pacient je po operácii prepustený v nekomplikovaných prípadoch najneskôr na druhý deň.

Pupočný pruh, pruhy prednej brušnej steny a pruhy v jazvách

Typ operácie individuálne naplánujeme podľa rozsahu, typu a umiestnenia pruhu prednej brušnej steny, vo všeobecnosti preferujeme laparoskopické miniinvazáívne operácie pre rýchlejšie zotavenie pacienta a menšiu bolestivosť. Vo väčšine prípadov, výnimkou malých pupočných pruhov, používame syntetické, čiastočne vstrebatelné sieťky.

Pri otvorenej metóde z kožného rezu nad pruhom riešime defekt brušnej steny sieťkou, ktorú  aplikujeme buď na vonkajšiu stranu brušnej steny, alebo sa umiestňuje pod svaly zvnútra.

Pri laparoskopickej operácii na našom pracovisku sa používajú 2 metódy:

  • IPOM – intraperitoneal online mesh –   jedná  sa  o laparoskopickú  operáciu  pruhu  brušnej  steny,  kde  sa  dostávame  do  dutiny  brušnej pomocou optiky.  Zvnútra sa zašíva pruh  brušnej  steny  a  špeciálna sieťka s ochrannou  vrstvou  na prevenciu vzniku zrastov sa taktiež  upevňuje  zvnútra.
  • eTEP-  extended Totally Extraperitoneal  approach ide o najnovšiu laparoskopickú metódu riešenia pruhov strednej brušnej steny. Sieťka sa aplikuje do ideálnej vrstvy brušnej steny, a to za priame brušné svaly, avšak pred pobrušnicu (blana pokrývajúca brušnú dutinu zvnútra).  Nedostávame sa do brušnej dutiny, znižujeme  riziko pooperačných zrastov ako aj poranenia čreva. Takýmto prístupom šetríme nervové vlákna, cievne  zásobenie svalov, nepotrebujeme fixovať sieťku – čím eliminujeme najčastejšie chronické pooperačné bolesti. Pooperačný  priebeh tým je najprijateľnejší ako pre pacienta, tak aj pre chirurga. Pacient profituje  z  minimalnej bolestivosti, rýchlej rekonvalescencie a z najlepšieho estetického efektu.